Praktisk Info overordnet:

STUDIEPRISER PR. 1/1-2018

Kursuspris for 1. & 2. studieår: 1800,- kr./mdr. (1000,- kr. stud., alene-forsørgere etc.).
Kursuspris for 3. & 4. studieår: 2000,- kr./mdr. (1200,- kr. stud./alene-forsørgere).
Kursuspris for 5. & 6. studieår: 2200,- kr./mdr. (1200,- kr. stud./alene-forsørgere).

Eller anden betaling efter aftale. Der betales 12x årligt (fast månedlig overførsel) uafhængigt af fremmøde, med mindre andet er aftalt. Desuden 1800,- kr [ell. 2 x 900,- kr.]  årl. adm.gebyr, som tilgår støtteforeningen, se konto herfor: http://styrk-eurytmien.dk

Ved rejser tilkommer egne omkostninger.

Try-out: – en mulighed for på egen krop at opleve uddannelsens arbejdsformer og hele koncept.
Intro-dage/Try-Out : 1800,- kr. (stud. 1000,- kr.) Ligger i studieårets begyndelse –  er en lang Try-Out.
Fordybelsesdage / Try-out i februar: Variable priser alt efter deltagelse.
Individuel Try-Out: 1000,- kr. (stud. 700,- kr.) Efter aftale. Tag kontakt – evt. også i løbet af året!

Kursusgebyr og øvrige indbetalinger :
Konto nr. 8401 5341344 i Merkur

IBAN : DK6084010005341344  SWIFT- /BIC : MEKUDK21

Undervisnings-weekends:
Fredage kl. 17.00 – 21.00 og lørdage 09.00 – 18.00 [samt visse søndage]
på Michael Skolen i Hjortespring, Stokholtbuen 25, Herlev.
(Rute-vejledning nederst i kalenderen til højre)

Vera Koppehel, John Carter og Morten Klinkvort er gennemgående lærere hele året.

Andre gæstelærere forekommer.

Praktisk:
Løst rummeligt tøj til fri bevægelse. Desuden eurytmisko, hvis du har, ellers forefindes sko i udvalg. Tænk på skiftetøj, for du kommer til at svede. Desuden kan et sjal og/eller en uldtrøje med hals være godt til pauserne. Madpakke og drikkedunk, lidt snacks. Hefte eller bog til notater.

Kom i lidt god tid så vi kan ha’ snakket a’ inden begyndelsen! Afbud ligeledes i god tid. Udgangspunktet er at alle deltagere møder frem hver gang.

Uddannelses-datoer 2019:

18. – 20. jan.
9. – 12. febr. [Fordyb.dage / Try-out]
[13. febr. intensivdag 5. år]
15. – 17. marts
5. – 7. april
3. – 5. maj
29. – 2. juni [Kr. Himm. – intensiv/rejse DK]
29. juni – 3. juli IIM Summercamp International – Weimar
Udblik: 
23. – 25. august
12. – 15. september [Waldorf100]
20. – 22. sept. Ny studiestart Intro / Try-out
4. – 6. oktober
11. – 13. okt. Ursula Z. dage i Århus 
15. – 17. november
6. – 8. december
 
Sted: 
Michael Skolen
Stokholtbuen 25
2730 Herlev
(vis på Google | Bing | Krak | Findvej)