Kalender for kurser, fordybelsesdage og events

Temaer i tiden, 10. – 14. februar:

’Nervøsitet, ængstelighed og bevægelsesarmod’
– intensivseminar og workshops –
på Michaelskolen i Herlev. Med Vera Koppehel, Basel-CH og John Carter og Morten Klinkvort, København.

Året afslutning 9. juni kl. 17.00 – 20.00 på Vidarskolen, Gentofte:
Workshops, fælles mad, visning fra årets arbejde.

Studierejse 25. – 28. juni Dornach / Schweiz
‘Olympiade’ – 4. års-holdene fra alverdens eurytmiuddannelser viser deres afsluttende optrædener
4 dage Flow&U intensiv-seminar og aftenforestillinger

29. juni – 3. juli Centro d’Ompio
International Eurytmi SommerCamp i Italien

‘Eurytmi Retreat’ med Vera Koppehel, Basel-CH og Morten Klinkvort
Åbent for alle. (Invitation følger)
Link til centerets hjemmeside:
Centro d’Ompio

Praktisk:
Når ikke andet er nævnt: Alle aktiviteter finder sted på Michael Skolen i Hjortespring, Stokholtbuen 25, Herlev.
(Rute-vejledning under menuen ‘praktiske/info’ nederst til højre)

Uddannelses-datoer 2018

fred.- lørdage (+ evt. søndage)
19. – 21. januar TRY-OUT
10. – 14. februar:
Åbne tema-dage

16. – 18. marts
13. – 15. april
27. april pæd. temadag
10. – 12. maj:
3 fordyb.dage Kr. Himmelfart

5. – 7. juni prøvedage
8. – 9. juni afslutning/optræden

25. – 28. juni Dornach
+
29. juni – 3. juli
SommerCamp Italia

17. – 19. august
Ny studiestart + Try-Out

31. aug. – 1. sept. [kort weekend]
21. – 23. sept.
12. – 14.  okt. Ursula Z. dage i Århus
9. – 11. nov.
7. – 9. dec.