YOUTH IN FLOW – lørd. d. 22. februar

YOUTH IN FLOW – dance the change!
en åben try-out med eurytmi på nye veje!
lørdag d. 22. februar kl. 14.00 – 19.00 på R. St.Skolen Kvistgård

Du er tidligere Steiner-elev – eller bare nysgerrig!
Denne lørdag er en eurytmisk markedsplads, en ’try-out’ på forskellige niveauer og med forskellige mål. Vi fortsætter, hvor vi slap i september 2019! Du kan genopleve eurytmien, folde dig eurytmisk ud igen og gå endnu længere, lave bevæget meditation – og stille de spørgsmål, der aldrig blev besvaret.
Din danseinteresserede ven kunne være interesseret? – tag ham med!
Vi vil denne dag gerne udforske eurytmiens muligheder og dybder i en moderne og bevidst kontekst.

PROGRAM:
Lørdag 14.00 – 19.00 TJEK IND med aktiv bevægelse, ‘the deep diving – flow – ultimate eurythmy’. Eurytmi og inspireret bevægelse på uddannelses-niveau.

Det er en overordnet målsætning med disse try-out-dage at afklare om der er interesse og ’young power’ for dansk-nordiske uddannelses-forløb målrettet tidens behov og muligheder for unge mennesker. I.I.M – Institute for Inspired Movement i København arbejder med nye uddannelseskoncepter for eurytmi og inspireret, mindfull og meditativ-fokuseret bevægelse.

Det praktiske:
Du er mellem 18 og 30 år. Du medbringer sko og løst tøj og 100,- kr. Og tilmelder dig, således at du kan kontaktes per mail!
Tilmelding: morten@eurytmiuddannelse.dk
Morten : +45 2874 7238

Bevægelse i digital tidsalder! 8. – 10. Februar 2020

The influence of mobile & wireless technology on us –
a call for self-development!

Foredrag, forskning, meditation, eurytmi

Eurytmiske fordybelsesdage (på engelsk) – åbne for alle!
med Inessa Burdich, Frank Burdich, Vera Koppehel, Morten Klinkvort
Lørdag 8.2. og søndag 9.2. klokken 9:30 – 18:00
(Videre fordybning: Mandag 10.2. kl. 9:30 – 13:00)
Michaelsskolen Herlev

Tilmelding til åbne fordybelsesdage:
før 31. januar 2020. Deltagerantal begrænset!
Pris: 1400,- kr. for alle tre dage. Reduceret 800,- kr.
Tilmelding til: morten@eurytmiuddannelse.dk
Betaling ved tilmelding til Merkur konto: 8401 534 1344

Temadagene vil skabe en positiv og fremadrettet platform for bevidst omgang med digitale medier. For udvikling af nye og nødvendige indsigter i og skridt til sikring af god kropslig forankring, selv-beroenhed, sund digital mestring. Hvad kan bevægelse på arbejdspladsen, i skoler – og i bevægelsesfag konkret – bidrage med overfor den tiltagende tekniske og digitale virkelighed, der reducerer nødvendigheden af fysisk aktivitet? Hvordan vil lærere, pædagoger, forældre kunne anvende kropslig aktivitet bevidst og drage nytte af viden om bevægelsens betydning for udvikling, læring, socialisering? Hjerneforskningen belyser og dokumenterer sammenhænge mellem læring, kognitiv udvikling og kropslig aktivitet. Det er vores forståelse at AL læring og AL livsudfoldelse i det hele taget i den digitale tidsalder må iagttages aktivt og imødegåes kreativt med al mulig vågen og undersøgende aktivitet.

Opmærksomhed på:
foredrag af Frank Burdich torsdag 6.2.2020
– mere information følger.

PÆDAGOGISK EURYTMI

Fredag d. 1. – lørdag d. 2. november 2019 på Kristofferskolen i Roskilde.

Program-struktur:

Fredag 1. nov.: Alene for eurytmister
13.00 – 14.00 Tjek-ind til lidt enkel varm mad.
14.00 – 15.30 Eurytmi Del 1
15.30 – 16.30 Kaffe og samtale
16.30 – 18.00 Eurytmi Del 2

Aften-aktivitet: Frie og/eller forberedte indlæg, aktiviteter og samtaler. Evt. 3. Myst.-drama ‘Tærsklens Vogter’ på Michaelskolen kl. 19.00

Lørdag 2. nov.: For studerende + eurytmister
10.00 – 11.15 Eurytmi Del 3
Pause
11.45 – 13.00 Eurytmi Del 4
Frokost
14.00 – 16.00 Eurytmi og/eller udblik.

Kontakt for nærmere info + tilmelding:
Morten Klinkvort
2874 7238 /
morten@eurytmiuddannelse.dk

YOUTH IN FLOW

YOUTH IN FLOW – dance the change, you want to see!
– et gensyn med eurytmien!
Michaelsdagene lør. – søn. 28. – 29. september 2019 på R. St.Skolen Kvistgård

Hey du, tidligere Steiner-elev! Du havde det vildeste [skæveste, forunderligt-mystiske, inspirerende, … ] fag, eurytmi, som stadig kan trække minder op i din bevidsthed?

Denne weekend i Michaelstiden er en eurytmisk markedsplads, en ’try-out’ på forskellige niveauer og med forskellige mål. Du kan genopleve eurytmien, folde dig eurytmisk ud igen og gå endnu længere, lave bevæget meditation – eller blot stille de spørgsmål, der aldrig blev besvaret. Din danseinteresserede ven kunne være interesseret? – tag ham med!

Vil du afprøve eurytmi på uddannelses-niveau? Lørdag aften og hele søndagen er til dig, som vil dybere og vil udforske eurytmiens muligheder og dybder i en moderne og bevidst kontekst.

PROGRAM:
Part
: Lørdag 15.00 – 16.00 TJEK IND! og hæng ud med ligesindede!
16.00 – 18.30: eurytmi for alle tidligere elever [DK / NO / SE], som vil et gensyn med eurytmien i bred forstand. [Der kan evt. parallelt være undervisning og forløb for forskellige interesser på samme tid.]

Part 2 : Lørdag 20.00 → : avanceret UNDERVISNING. Derpå SHOW-TIME:
DANS, PERFORMANCE — ‘scenen er din / vores / jeres’ [eurythmy, modern dance, new style & more.]

Part 3 : Søndag 10 – 16: til dig, som vil ‘the deep diving – flow – ultimate eurythmy’. Eurytmi og inspireret bevægelse på uddannelses-niveau.

Det er en overordnet målsætning med dagene at afklare om der er interesse og ’young power’ for dansk-nordiske uddannelses-forløb målrettet tidens behov og muligheder for unge mennesker. I.I.M – Institute for Inspired Movement i København arbejder med nye uddannelseskoncepter for eurytmi og inspireret, mindfull og meditativ-fokuseret bevægelse.

Det praktiske:
Du er mellem 18 og 30 år. Du medbringer sko og løst tøj og 100,- kr. pro part.
Du angiver dine valg [part 1 / 2/ 3] når du tilmelder dig. Så har vi et billede af interesse-niveauet og vil kunne målrette forberedelserne.
Pauser og aftenmåltid lørdag i café-stil og små priser. Privat overnatning [ellers spørg].
Tilmeldingsfrist: NU hurtigst muligt!. Brug hjemmesidens kontakt-formular!

Summercamp 2019 Weimar, Tyskland

En forsmag på uddannelsen? Kom med til vores Inspired Movement Summercamp:
100 års ny tænkning : BAUHAUS og WALDORF fejrer begge 100 års jubilæum. Vi går i Goethe’s og Steiners fodspor, følger Bauhaus-kulturens første skridt. Bevæget LaborARTorium, atelier-samtaler og Artwalks. Tysk-kundskaber er en fordel. Mere på
www.arte-vera.com/preview/

29.6 – 3.7 2019 Weimar / Tyskland

Kun 2 pladser tilbage!
Hurtig tilmelding nødvendig til:
verissima@gmx.net

UDDANNELSES-START 20. – 21. sept. i år!

Vi ser frem til at hilse på mange nye studerende til det næstkommende studieår!

Interesserede til det nye studieår er begyndt at henvende sig. Man kan tilmelde sig nu. Du kan anvende første uddannelses-weekend som try-out for at danne dig et indtryk af vores måde at arbejde på – og evt. blive klar over at der potentielt kan være flere i ens egen region, som er aktive eller interesserede, og som man vil kunne øve, undersøge, udveksle og rejse med.
Overnatning på uddannelsesstedet er en mulighed. Der er studerende fra alle landsdele, der gør brug af muligheden, og du behøver alene at medbringe sovepose.

Varm på tanken om et eurytmistudie? – skriv eller ring til os og hør nærmere! Vi svarer i reglen hurtigt!

 

‘Real Virtuality’ – åbne tema-dage i februar 2019

‘REAL VIRTUALITY! ‘

Bevægelse i den digitalt-transhumane tidsalder

Barn-ung-voksen i digitaliseret tid.


Tema-dage i blokke – på Michaelskolen i Herlev:

9. februar: Fokus på det unge og voksne menneske

 10. februar: Fokus på barnet fra 7 – 14 år

 11. februar: Fokus på barnet fra 3 – 7  år

Daglig seminaristisk blok [2 timer] med Heidi Hansen, Antroposofisk heilpraktiker & samtale-terapeut for børn, unge og voksne.

Tilmelding nu! – og før 1. februar (begrænset deltager-antal): morten@eurytmiuddannelse.dk

Pris for alle tre dage: 1200,- kr. Reduceret: 900.- kr. Indbetales ved tilmelding på konto i Merkur: 8401 534 1344 

Til dagene:

Hvordan står bevægelse i hverdagen? I den pædagogiske hverdag 2018. Hvordan vil den stå i 2025, 2030? Hvad kan bevægelse i skoler og BH’er bredt – og i bevægelsesfag konkret – bidrage med overfor den tiltagende tekniske og digitale virkelighed, der reducerer nødvendigheden af fysisk aktivitet? Hvordan vil læreren, BH-pædagogen, forældre kunne anvende kropslig aktivitet bevidst og drage nytte af viden om bevægelsens betydning for udvikling, læring, socialisering?

Hjerneforskningen dokumenterer sammenhænge mellem læring, kognitiv udvikling og kropslig aktivitet. Så: Skal nutidens og fremtidens lærer være bevægelseskompetent? Hvis både arbejde, uddannelse og fritid bevidst skal tilpasses den digitalerede samtid – hvilke ændrede leve- og læringsformer fører dette da til? 

Tema-dagene sætter fokus på at skabe en positiv, fremadrettet og bevidst platform for udvikling af nye og nødvendige skridt til sikring af god kropslig forankring, selv-beroenhed, sund læring – hele livet.

Vi tilstræber tema-dagene med bred faglig udveksling og gerne med indlæg fra relaterede fagområder: Hjerneforskning, antroposofisk menneskekundskab, bevægelses-, gymnastik- og eurytmi-fagene, special- og støttelære-områder og evt. andre fag- og erfaringsgrupper.

Undervisere: 

Heidi Hansen, oplæg og samtale, og Githa Mølgaard, Vera Koppehel, Morten Klinkvort, eurytmi

9:30 – 10:30
Real Virtuality – Eurytmi: Morten Klinkvort
11:00 – 13:00
Seminar-arbejde*: Heidi Hansen/antrop. heilpraktiker
14:00 – 15:30
Bevægelse til dagstemaet – Eurytmi: Morten Klinkvort (Lø) , Githa Mølgaard (Sø+Ma)
16:00 – 16:30
Åbent forum : Indlæg / reflexion
16:45 – 18:00
inspired movements – Eurytmi: Vera Koppehel

LørdagFokus:  Fri eller fristet
* ”Verden er sand” Teenagerens udvikling: skelneevne, frihed og mod til at følge egen vej. Teenager og ung (14-21 år)
SøndagFokus: Billedverdener
* ”Verden er skøn ”Skolebarnets udvikling: social læring, vedholdenhed og billeddannelse. Skolebarnet (7-14 år)
MandagFokus: Sikker forbindelse – !?
*”Verden er god ”Børnehavebarnet: tilknytning, udvikling i eget tempo og fri fantasi. Børnehavebarnet (3-7 år)

9. juni : IIM – Institute for Inspired Movement: Årets afslutning i uddannelsen med workshops, visning, fejring og let sommerbuffet.

Den 9. juni kl. 17.00 – 21.00Vidarskolen i Gentofte : Hjertelig velkommen til et indblik i eurytmiuddannelsens og I.I.M.’s arbejde. Og til Instituttets officielle åbning!

17.00 Dørene åbnes på Vidarskolen

17.30 Workshops for alle interesserede – indblik og try-outs for enhver

– En ombygningspause / lette forfriskninger

19.00 – 21.00 Visning fra uddannelsens arbejde; 1. og 4 udd.år og fælles. Fejring  af I.I.M’s officielle åbning – let sommerbuffet – hyggelig udveksling.

VI SES !