Terapeutisk eurytmi 2022/23

Ide og intention:
Hensigten med arbejdet i dette projekt er at afdække spørgsmål, interesser og muligheder for en decideret uddannelse med terapeutisk orienteret eurytmi og sundhedsfremmende bevægelse, og målrettet udvikle indsigt og kompetencer i området.
Projektet er åbent for alle, men henvender sig primært til mennesker, som arbejdsrelateret eller på baggrund af anden relevant erfaring – bevægelses- eller behandler-relateret – kunne ønske at deltage og evt. bidrage til ny og nytænkende forståelse og omgang med bevægelse med antroposofiske og eurytmiske tilgange.
De terapeutiske aspekter af eurytmien er i år en væsentlig grundstrøm i hele uddannelsen.

Hvordan?
Vi har hen over sidste studieår [2021/22] med 4 moduler praktiseret og reflekteret over udvikling af et reelt uddannelseskoncept i samarbejde og udveksling med mennesker med erfaring og kompetencer [eller intentioner om sådanne] på sundheds- og behandlerområdet. Vi ønsker fortsat at afstemme konceptet, så det kan optimeres til at passe som fleksibel deltidsuddannelse parallelt med anden [behandler-]virksomhed. Studie-året 22/23 er fortsat åbent defineret, forskende og samtidig kompetencegivende – en erfarings-platform for udvikling af sund bevægelse til tidens og fremtidens sundheds- og trivselsrelaterede udfordringer i en verden i multidimensional forandring.
Helt eksplicit anser vi kompetencer indenfor bevægelse, bevægelses-diagnose og eurytmi som naturlige værktøjer for enhver leder, lærer, pædagog, behandler, naturvejleder m.v. i dagens verden og i fremtidens læringslandskaber.

Nogle temaer og spørgsmål i sammenhængen: Hvad er overhovedet sund bevægelse? Hvorfor og hvordan virker bevægelse sundheds- og trivselsfremmende og endog helbredende? Hvorledes kan en uddannelse udvikles og målrettes hensigtsmæssigt, så man bliver konkret kvalificeret og således at tiden og kræfterne under uddannelsesforløbet anvendes mest muligt rationelt og virksomt?

Konkrete processer og indhold:
Vi har skemalagt 4 moduler/lørdage i alt i det kommende studieår, første gang lørdag 27. august. En sådan tema-lørdag vil omfatte grundeurytmiske øvelser og forløb samt et mere specifikt program med terapeutiske aspekter af eurytmi. Refleksion og samtale vil være gennemgående i alle processer.

Det handler om at udvikle helhedsorienterede tilgange til opbygning og struktur, til baggrunde for urbilleder, arketypiske eller ‘kosmiske billeder’, væsentlige dynamikker og rytmer og dertil knyttede bevægelser. Alle moduler inderholder relevante teoretiske oplæg, som forbinder steinerpædagogik og eurytmi.

Alle moduler ligger i en uddannelses-weekend for Flow&U, hvor studerende i uddannelsen også vil kunne deltage. Det er omvendt også muligt at ankomme og deltage i uddannelsens ‘Open Friday’ aftenen forud for sådanne tema-lørdage uden ekstra betaling.

Denne beskrivelse er udsendt til behandlere, institutioner, skoler og andre relevante modtagere. DEL gerne DENNE INFO I DINE NETVÆRK!

Praktisk:
De 2 lørdage i efteråret 2022 er 27. august [udd.-weekend], og 5. november [udd.-weekend].
Samt 2 moduler i 2023: 11. + 12. februar [tema-dage] og 4. marts [udd.weekend].
Pris pr lørdag 900,- kr. For studerende 300,- kr. Ellers andet efter aftale.
Overnatning er mulig på skolen uden yderligere omkostninger. Behøver at tilmeldes forud.
Mødested i 2022: Kristofferskolen, Linkøbingvej 126, Roskilde
Kursus-ansvarlige: Vera Koppehel & Morten Klinkvort. Gæstelærere desuden til div. temaer.
Tilmelding : mailto:morten@eurytmiuddannelse.dk

Kursus-forløb / -lørdage 2023 kan afholdes i en anden landsdel, hvis interessen og tilmeldingerne afspejler et sådant behov. Vi er åbne overfor ønsker og anliggender i denne retning – ret gerne din henvendelse til os herom.

De yngste i bevægelse, tale og sang

Flow&Fairy : Eurytmi i sangleg og eventyr :
praktisk anvendt eurytmi som lærer- / pædagog-efteruddannelse

– et uddannelses-initiativ i samarbejde mellem eurytmiuddannelsen Flow&U, terapeuter, lærere og Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud i DK

Ide og intention:
Bevægelse, stemning og atmosfære er væsentlige dele [riger] i den natur, vi kommer af.
‘Eventyr-eurytmi’ er for alle, som vil integrere eurytmi, sang og sund bevægelse i arbejdet med vores yngste medmennesker. Uddannelsen sigter på aldersgruppen børnehave – 2. klasse, og henvender sig primært til mennesker, som arbejdsrelateret eller på anden vis allerede har erfaring / kontakt med denne aldersgruppe. Hensigten er at målrette en efteruddannelse på området og udvikle koncepter og kompetencer hvormed flere lærere og pædagoger kan virke med dels egen bevægelses-bevidsthed og -kompetence [forbilledet], dels med vitaliserende krops- og billedfremmende aktiviteter til udvikling af børns basale kropslige, sociale og kognitive færdigheder –> mestring af senere livsopgaver.
Dette er en kompetencegivende efteruddannelse med anvendelse af eurytmi, sang og tale.
Uddybet beskrivelse: Se under ‘Instituttet’ -> ‘Vi tilbyder’ -> Tema-kurser

Gennemførelse:
Vi vil i studieåret 2022/23 tilbyde dette efter-uddannelseskoncept i samarbejde og udveksling med Sammenslutningen af Rudolf Steiner Dagtilbud, sanglegspædagog og familierådgiver Gitte Drewes, antroposofisk heilpraktiker og konsulent Heidi Hansen og andre. Endelig udformning afhænger af antal tilmeldinger o.a. Vi opdaterer løbende.

Status juni:
16 studiedage i et studieår (8 fredage/lørdage → 15.00). Omfatter almene grundeurytmiske øvelser og årstidsrelaterede programmer for børnehaven –> 1. – 2. klasse]. Fx. Michaelstiden – gerne med medbragte/tilsendte tekster, som optimalt derpå kan anvendes i egen praksis. Det handler om at forstå og udvikle ideer til opbygning og baggrund for ‘bevægede billeder’, vigtige lyde og rytmer og dertil knyttede bevægelser. Alle moduler indeholder relevante teoretiske oplæg, som forbinder steinerpædagogik, sang, tale og eurytmi.
Visse fredage ligger forud for en uddannelses-weekend i Flow&U, således at man kan afprøve selve eurytmi-uddannelsen – med / uden ekstra betaling. 
Efteruddannelsen i eventyr-eurytmi vil kunne sammensættes som et modul med øvrige moduler i eurytmi-uddannelsen, hvis det ønskes at gennemføre en egentlig eurytmi-uddannelse på deltid.
Flow&U UDD.-START 19. – 20. august 2022 – tag direkte kontakt mhp. yderligere information.

Praktisk om eventyr-eurytmi uddannelsen: 
Kursus-start / fælles fred-lørdage i efteråret 2022: 9. – 10. september [Flow&U udd.-weekend] + 7. – 8. oktober [Flow&U udd.-weekend] i Roskilde[?].
Datoer for resten af 2022 samt 2023 følger.
Pris  900,- per dag. 16 udd.dage = 14.400,- kr. Deltager nr. 2 fra samme institution betaler 50%. Grundlag er 12 deltagere.
Overnatning tilstræbes uden yderligere omkostninger. Behøver at tilmeldes forud.
Mødested : Diverse – logistisk optimerende [også for Fyn/Jylland]
Kursus-ansvarlige: Polina S. Rasmussen & Morten Klinkvort
Tilmelding : Meddel gerne interesse før 1. juli 2022 [til planlægning]. Endelig tilmelding snarest! og allersenest 2. sept. 2022 [umiddelbart efter 2x try-out i Flow&U] morten@eurytmiuddannelse.dk

Vi er åbne overfor differentierede Jylland / Sjælland løsninger – ’Eurythmy to go’.
Idé [endnu åben]: 4x fælles i fx Roskilde / Odense + 4x i hhv. fx Vejle og Storkøbenhavn = 16 dage for hver deltager. [Ved færre end 10 deltagere i hhv. Jylland/Fyn & Sjælland bliver opdelingen sværere. Ved fler’ end 12 hvert sted reduceres betalingen for den enkelte.
Oplysninger og praktisk vedr. den generelle eurytmi-uddannelse, koncept, priser, Try-Outs etc. her :

Om Uddannelsen

STUDIESTART & TRY-OUT’s august 2022

Bevægelse – Bevidsthed – Suverænitet
–––> FLOW & U – MOVEMENT FOR LIFE! ––––>
–––––––> EURYTMI UDDANNELSE PA DELTID! ––––––->

– individuel, sund, kreativ og professions orienteret!

VI BEGYNDER PÅNY:

fred.- lørd. 19. / 20. AUGUST 2022
&
fred.- lørd. 26. / 27. AUGUST 2022

Disse weekends er Try-Out’s – ingen forkendskaber forventes. Anden danse– og bevægelses-erfaring er meget velkommen! Du kommer glad, møder de nuværende studerende og prøver på egen krop hvordan udannelses-konceptet virker. Dette for at informere dig og / eller skabe et grundlag for en evt. beslutning om påbegyndelse af uddannelsen.

Overnatning er altid mulig!

Tag kontakt for uddybet information og tilmelding!

Åben weekend 12. – 13. februar 2022 : ‘Til kilderne’.

Under denne titel > Til KILDERNE < tilstræbes ny inspiration, nye tilgange og forståelser, åbnende spørgsmål i kunst, sundhed og livsmestring. Perspektiver for menneskelig bevægelse som udtrykkes de i R. Steiners ‘Eurytmi-meditation’ vil tjene som grundlæggende inspiration. Kan tilsendes på opfordring ved tilmeldelding. XYZ - XYZ Disse dage er åbne for offentligheden. Alexander Seeger, der gæstede os ved sommerafslutningen i juni 2021 som mentor fra Alanus University, Bonn, vil deltage i denne weekend. Venner, kolleger og potentielt interesserede personer kan - måske med et vist niveau hvad angår bevægelse - være med. ZXY - ZXY Praktisk:

Kurset finder sted på R. Steinerskolen Kvistgård, Kvistgård Stationsvej 2AB, 3490 Kvistgård.

Læs mereÅben weekend 12. – 13. februar 2022 : ‘Til kilderne’.

Terapeutisk eurytmi 2021/22 – et pilotprojekt

Ide og intention:
Hensigten med dette projekt er at afdække spørgsmål, interesser og muligheder for en decideret uddannelse med terapeutisk orienteret eurytmi og sundhedsfremmende bevægelse, og målrettet udvikle indsigt og kompetencer i området.
Projektet er åbent for alle, men henvender sig primært til mennesker, som arbejdsrelateret eller på baggrund af anden relevant erfaring – bevægelses- eller behandler-relateret – kunne ønske at deltage og evt. bidrage til ny og nytænkende forståelse og omgang med bevægelse med antroposofiske og eurytmiske tilgange.

Hvordan?
Vi vil med dette pilot-projekt benytte tiden hen over studieåret 2021/22 til at reflektere over udvikling af et reelt uddannelseskoncept i samarbejde og udveksling med mennesker med erfaring og kompetencer [eller intentioner om sådanne] på sundheds- og behandlerområdet. Vi ønsker at afstemme konceptet, så det kan optimeres til at passe som fleksibel deltidsuddannelse parallelt med anden [behandler-]virksomhed. Projekt-året tænker vi således åbent defineret, forskende og samtidig kompetencegivende – en erfarings-platform for udvikling af sund bevægelse til tidens og fremtidens sundheds- og trivselsrelaterede udfordringer i en verden i multidimensional forandring.

Nogle temaer og spørgsmål i sammenhængen: Hvad er overhovedet sund bevægelse? Hvorfor og hvordan virker bevægelse sundheds- og trivselsfremmende og endog helbredende? Hvorledes kan en uddannelse udvikles og målrettes hensigtsmæssigt, så man bliver konkret kvalificeret og således at tiden og kræfterne under uddannelsesforløbet anvendes mest muligt rationelt og virksomt?

Konkrete processer og indhold:
Vi har skemalagt 4 lørdage i alt i det kommende studieår, første gang lørdag 18. september. En sådan tema-lørdag vil omfatte grundeurytmiske øvelser og forløb samt et mere specifikt program med terapeutiske aspekter af eurytmi. Refleksion og samtale vil være gennemgående i alle processer.

Det handler om at udvikle helhedsorienterede tilgange til opbygning og struktur, til baggrunde for urbilleder, arketypiske eller ‘kosmiske billeder’, væsentlige dynamikker og rytmer og dertil knyttede bevægelser. Alle moduler inderholder relevante teoretiske oplæg, som forbinder steinerpædagogik og eurytmi.

3 af de 4 lørdage ligger i en uddannelses-weekend for Flow&U, hvor studerende i uddannelsen også vil kunne deltage. Det er omvendt også muligt at ankomme og deltage i uddannelsens ‘Open Fridays’ aftenen forud for sådanne tema-lørdage uden ekstra betaling.

Denne beskrivelse er udsendt til behandlere, institutioner, skoler og andre relevante modtagere.

Praktisk:
De 2 lørdage i efteråret 2021 er 18. september [udd.-weekend], og 20. november [udd.-weekend].
Samt 2 lørdage i 2022: 19. marts [udd.weekend] og 21. maj.
Pris pr lørdag 900,- kr. For studerende 300,- kr. Ellers andet efter aftale.
Overnatning er mulig på skolen uden yderligere omkostninger. Behøver at tilmeldes forud.
Mødested i 2021: Steinerskolen i Kvistgård, Kvistgård Stationsvej 2A-B, 3490 Kvistgård.
Kursus-ansvarlige: Vera Koppehel & Morten Klinkvort. Gæstelærere desuden til div. temaer.
Tilmelding : mailto:morten@eurytmiuddannelse.dk

Kursus-forløb / -lørdage 2022 kan afholdes i en anden landsdel, hvis interessen og tilmeldingerne afspejler et sådant behov. Vi er åbne overfor ønsker og anliggender i denne retning – ret gerne din henvendelse til os herom.

OPEN FRIDAYS

I august og september kan du ‘droppe ind’ til en kort try-out i uddannelsen og afprøve stemning, koncept og metoder. Hvis konceptet er en succes, vil det formodentlig fortsætte. Disse aftner er organiseret så åbne, at forhåndskendskab ikke er nødvendigt, blot du er åben og fit for bevægelse. Indholdet vil variere fra gang til gang, men vil være repræsentativt for vores måde at arbejde med eurytmien på.
Det koster 300,- kr. for en fredag aften fra kl. 17.00 til 21.00.
Første gang er i Kvistgård / Helsingør d. 20. august 2021.

En tilkendegivelse forud vil absolut være ønsket, så din deltagelse kan ske optimalt.

Tag kontakt, hvis du – og måske bekendte omkring dig – kunne være interesseret:
Ring til Morten, 2874 7238

Eurythmie Festival / Livestream 20. March

På lørdag – 20. marts 2021 – deltager FLOW&U i den
første eurytmiske LivestreamFestival i Tyskland.
Flow&U deltager / performer kl 15:00!

Denne OPEN STAGE præsentation lørdag eftermiddag er med bidrag fra studerende fra Tyskland og Danmark. For alle er det gratis at deltage! Man behøver blot at tilmelde sig med navn, mail og telefonnummer og man modtager da et link. Tilmelding: Tilmeld!
Oversigt over det øvrige program findes sammesteds. Vi vil gerne her takke det tyske team fra ‘Eventeurythmie’ for den engagerede indsats und hele den netværks-skabende organisation!

AKTUELT!

Med livets hastighed [1978 Michael Strunge]

Knuser uret
med mine tanker

― jeg lever kun

med livets hastighed
Skifter hurtigt

til ny forklædning

― jeg behøver forandringer

med livets hastighed
Danner kontrast

behøver ingen camouflage

― død og træt af

ikke at være mig selvSkifter farve

anarkistisk kamæleon

― kaster masken

ændrer leveformMit sind
gror ud af mit hoved
― skiftede sind

efter at have været død
Endelig

det lader til at jeg ved nu

― at jeg har

et uforgængeligt selv


Hvem ved

ved hvad ens selv er lig?

― jeg er ligeglad

skaber selv mit selvSkifter fart

jeg har brug for fartskift

― jeg ændrer mit liv

før det ændrer mig

Open Fridays

Som noget nyt i august og september kan du ‘droppe ind’ til en kort try-out i uddannelsen og afprøve stemning, koncept og metoder. Hvis konceptet er en succes, vil det formodentlig fortsætte. Disse aftner er organiseret så åbne, at forhåndskendskab ikke er nødvendigt, blot du er åben og fit for bevægelse. Indholdet vil variere fra gang til gang, men vil være repræsentativt for vores måde at arbejde med eurytmien på.
Det koster 300,- kr. for en fredag aften fra kl. 17.00 til 21.00.
Første gang er i Kvistgård / Helsingør d. 21. august 2020.

En tilkendegivelse forud vil absolut være ønsket, så din deltagelse kan ske optimalt.

Tag kontakt, hvis du – og måske bekendte omkring dig – kunne være interesseret:
Ring til Morten, 2874 7238

bevægelse i digital tidsalder!

foredrag og seminar

The Effect of Technical Devices on the World of Humans –
The Effect of Humans on Technical Devices!

All processes in the physical world are constituted out of the supersensible.
There is an intentional relation from the spiritual world and its creative forces to the level of the elemental beings. As humans beings we take part in these levels – consciously or unconsciously – in a mutual interaction.
The lecture will present perspectives on these relationships and on how they can be grasped and consciously cultivated. Concrete supersensible research examples and exercises will be presented, with an emphasis on the effects of mobile phones and wireless telecommunication.

FOREDRAG / LECTURE BY FRANK BURDICH
Torsdag 6.2.2020 / Klokken 19:30 / Entre 120,-DKK [Gratis for seminar-deltagere]

Velkommen med kaffe og te fra kl. 19:00
RUC2 – Rudolf Steiner Uddannelsescenter
Esrumvej 269 / 3000 Helsingør


WEEKEND SEMINAR:

The influence of mobile & wireless technology on us
– a call for self-development!

lectures, research, meditations, movements
Inessa Burdich, Frank Burdich, Vera Koppehel, Morten Klinkvort

8. – 10. februar 2020 / Pris: 1400,- DKK
Michalskolen / Stokholtbuen 25 / 2730 Herlev
Information & program:
https://www.inspired-movement.eu/da/forside/nyheder/

bevægelse i digital tidsalder!
Dette seminar vil skabe en positiv og fremadrettet platform for bevidst omgang med digitale medier. For udvikling af nye og nødvendige indsigter i og skridt til sikring af god kropslig forankring, selv-beroenhed, sund digital mestring. Hvad kan bevægelse på arbejdspladsen, i skoler – og i bevægelsesfag konkret – bidrage med overfor den tiltagende tekniske og digitale virkelighed, der reducerer nødvendigheden af fysisk aktivitet? Hvordan vil lærere, pædagoger, forældre kunne anvende kropslig aktivitet bevidst og drage nytte af viden om bevægelsens betydning for udvikling, læring, socialisering og empatisk individualisering?
Vi ser frem til med seminaret at betræde nyt land i relationen mellem bevægelse, forskning og selvudvikling. Inessa og Frank arbejder begge med oversanselig forskning i firmaet ‘Applied Spiritual Research’ med tilbud til både individer og organisationer. Primært bidrager de i udvikling og produktion af cancer- og naturmedicin.