Åben weekend 12. – 13. februar 2022 : ‘Til kilderne’.

Under denne titel > Til KILDERNE < tilstræbes ny inspiration, nye tilgange og forståelser, åbnende spørgsmål i kunst, sundhed og livsmestring. Perspektiver for menneskelig bevægelse som udtrykkes de i R. Steiners ‘Eurytmi-meditation’ vil tjene som grundlæggende inspiration. Kan tilsendes på opfordring ved tilmeldelding. XYZ - XYZ Disse dage er åbne for offentligheden. Alexander Seeger, der gæstede os ved sommerafslutningen i juni 2021 som mentor fra Alanus University, Bonn, vil deltage i denne weekend. Venner, kolleger og potentielt interesserede personer kan - måske med et vist niveau hvad angår bevægelse - være med. ZXY - ZXY Praktisk:

Kurset finder sted på R. Steinerskolen Kvistgård, Kvistgård Stationsvej 2AB, 3490 Kvistgård.

Læs mereÅben weekend 12. – 13. februar 2022 : ‘Til kilderne’.

Terapeutisk eurytmi 2021/22 – et pilotprojekt

Ide og intention:
Hensigten med dette projekt er at afdække spørgsmål, interesser og muligheder for en decideret uddannelse med terapeutisk orienteret eurytmi og sundhedsfremmende bevægelse, og målrettet udvikle indsigt og kompetencer i området.
Projektet er åbent for alle, men henvender sig primært til mennesker, som arbejdsrelateret eller på baggrund af anden relevant erfaring – bevægelses- eller behandler-relateret – kunne ønske at deltage og evt. bidrage til ny og nytænkende forståelse og omgang med bevægelse med antroposofiske og eurytmiske tilgange.

Hvordan?
Vi vil med dette pilot-projekt benytte tiden hen over studieåret 2021/22 til at reflektere over udvikling af et reelt uddannelseskoncept i samarbejde og udveksling med mennesker med erfaring og kompetencer [eller intentioner om sådanne] på sundheds- og behandlerområdet. Vi ønsker at afstemme konceptet, så det kan optimeres til at passe som fleksibel deltidsuddannelse parallelt med anden [behandler-]virksomhed. Projekt-året tænker vi således åbent defineret, forskende og samtidig kompetencegivende – en erfarings-platform for udvikling af sund bevægelse til tidens og fremtidens sundheds- og trivselsrelaterede udfordringer i en verden i multidimensional forandring.

Nogle temaer og spørgsmål i sammenhængen: Hvad er overhovedet sund bevægelse? Hvorfor og hvordan virker bevægelse sundheds- og trivselsfremmende og endog helbredende? Hvorledes kan en uddannelse udvikles og målrettes hensigtsmæssigt, så man bliver konkret kvalificeret og således at tiden og kræfterne under uddannelsesforløbet anvendes mest muligt rationelt og virksomt?

Konkrete processer og indhold:
Vi har skemalagt 4 lørdage i alt i det kommende studieår, første gang lørdag 18. september. En sådan tema-lørdag vil omfatte grundeurytmiske øvelser og forløb samt et mere specifikt program med terapeutiske aspekter af eurytmi. Refleksion og samtale vil være gennemgående i alle processer.

Det handler om at udvikle helhedsorienterede tilgange til opbygning og struktur, til baggrunde for urbilleder, arketypiske eller ‘kosmiske billeder’, væsentlige dynamikker og rytmer og dertil knyttede bevægelser. Alle moduler inderholder relevante teoretiske oplæg, som forbinder steinerpædagogik og eurytmi.

3 af de 4 lørdage ligger i en uddannelses-weekend for Flow&U, hvor studerende i uddannelsen også vil kunne deltage. Det er omvendt også muligt at ankomme og deltage i uddannelsens ‘Open Fridays’ aftenen forud for sådanne tema-lørdage uden ekstra betaling.

Denne beskrivelse er udsendt til behandlere, institutioner, skoler og andre relevante modtagere.

Praktisk:
De 2 lørdage i efteråret 2021 er 18. september [udd.-weekend], og 20. november [udd.-weekend].
Samt 2 lørdage i 2022: 19. marts [udd.weekend] og 21. maj.
Pris pr lørdag 900,- kr. For studerende 300,- kr. Ellers andet efter aftale.
Overnatning er mulig på skolen uden yderligere omkostninger. Behøver at tilmeldes forud.
Mødested i 2021: Steinerskolen i Kvistgård, Kvistgård Stationsvej 2A-B, 3490 Kvistgård.
Kursus-ansvarlige: Vera Koppehel & Morten Klinkvort. Gæstelærere desuden til div. temaer.
Tilmelding : mailto:morten@eurytmiuddannelse.dk

Kursus-forløb / -lørdage 2022 kan afholdes i en anden landsdel, hvis interessen og tilmeldingerne afspejler et sådant behov. Vi er åbne overfor ønsker og anliggender i denne retning – ret gerne din henvendelse til os herom.

OPEN FRIDAYS

I august og september kan du ‘droppe ind’ til en kort try-out i uddannelsen og afprøve stemning, koncept og metoder. Hvis konceptet er en succes, vil det formodentlig fortsætte. Disse aftner er organiseret så åbne, at forhåndskendskab ikke er nødvendigt, blot du er åben og fit for bevægelse. Indholdet vil variere fra gang til gang, men vil være repræsentativt for vores måde at arbejde med eurytmien på.
Det koster 300,- kr. for en fredag aften fra kl. 17.00 til 21.00.
Første gang er i Kvistgård / Helsingør d. 20. august 2021.

En tilkendegivelse forud vil absolut være ønsket, så din deltagelse kan ske optimalt.

Tag kontakt, hvis du – og måske bekendte omkring dig – kunne være interesseret:
Ring til Morten, 2874 7238

Eurythmie Festival / Livestream 20. March

På lørdag – 20. marts 2021 – deltager FLOW&U i den
første eurytmiske LivestreamFestival i Tyskland.
Flow&U deltager / performer kl 15:00!

Denne OPEN STAGE præsentation lørdag eftermiddag er med bidrag fra studerende fra Tyskland og Danmark. For alle er det gratis at deltage! Man behøver blot at tilmelde sig med navn, mail og telefonnummer og man modtager da et link. Tilmelding: Tilmeld!
Oversigt over det øvrige program findes sammesteds. Vi vil gerne her takke det tyske team fra ‘Eventeurythmie’ for den engagerede indsats und hele den netværks-skabende organisation!

AKTUELT!

Med livets hastighed [1978 Michael Strunge]

Knuser uret
med mine tanker

― jeg lever kun

med livets hastighed
Skifter hurtigt

til ny forklædning

― jeg behøver forandringer

med livets hastighed
Danner kontrast

behøver ingen camouflage

― død og træt af

ikke at være mig selvSkifter farve

anarkistisk kamæleon

― kaster masken

ændrer leveformMit sind
gror ud af mit hoved
― skiftede sind

efter at have været død
Endelig

det lader til at jeg ved nu

― at jeg har

et uforgængeligt selv


Hvem ved

ved hvad ens selv er lig?

― jeg er ligeglad

skaber selv mit selvSkifter fart

jeg har brug for fartskift

― jeg ændrer mit liv

før det ændrer mig

Open Fridays

Som noget nyt i august og september kan du ‘droppe ind’ til en kort try-out i uddannelsen og afprøve stemning, koncept og metoder. Hvis konceptet er en succes, vil det formodentlig fortsætte. Disse aftner er organiseret så åbne, at forhåndskendskab ikke er nødvendigt, blot du er åben og fit for bevægelse. Indholdet vil variere fra gang til gang, men vil være repræsentativt for vores måde at arbejde med eurytmien på.
Det koster 300,- kr. for en fredag aften fra kl. 17.00 til 21.00.
Første gang er i Kvistgård / Helsingør d. 21. august 2020.

En tilkendegivelse forud vil absolut være ønsket, så din deltagelse kan ske optimalt.

Tag kontakt, hvis du – og måske bekendte omkring dig – kunne være interesseret:
Ring til Morten, 2874 7238

bevægelse i digital tidsalder!

foredrag og seminar

The Effect of Technical Devices on the World of Humans –
The Effect of Humans on Technical Devices!

All processes in the physical world are constituted out of the supersensible.
There is an intentional relation from the spiritual world and its creative forces to the level of the elemental beings. As humans beings we take part in these levels – consciously or unconsciously – in a mutual interaction.
The lecture will present perspectives on these relationships and on how they can be grasped and consciously cultivated. Concrete supersensible research examples and exercises will be presented, with an emphasis on the effects of mobile phones and wireless telecommunication.

FOREDRAG / LECTURE BY FRANK BURDICH
Torsdag 6.2.2020 / Klokken 19:30 / Entre 120,-DKK [Gratis for seminar-deltagere]

Velkommen med kaffe og te fra kl. 19:00
RUC2 – Rudolf Steiner Uddannelsescenter
Esrumvej 269 / 3000 Helsingør


WEEKEND SEMINAR:

The influence of mobile & wireless technology on us
– a call for self-development!

lectures, research, meditations, movements
Inessa Burdich, Frank Burdich, Vera Koppehel, Morten Klinkvort

8. – 10. februar 2020 / Pris: 1400,- DKK
Michalskolen / Stokholtbuen 25 / 2730 Herlev
Information & program:
https://www.inspired-movement.eu/da/forside/nyheder/

bevægelse i digital tidsalder!
Dette seminar vil skabe en positiv og fremadrettet platform for bevidst omgang med digitale medier. For udvikling af nye og nødvendige indsigter i og skridt til sikring af god kropslig forankring, selv-beroenhed, sund digital mestring. Hvad kan bevægelse på arbejdspladsen, i skoler – og i bevægelsesfag konkret – bidrage med overfor den tiltagende tekniske og digitale virkelighed, der reducerer nødvendigheden af fysisk aktivitet? Hvordan vil lærere, pædagoger, forældre kunne anvende kropslig aktivitet bevidst og drage nytte af viden om bevægelsens betydning for udvikling, læring, socialisering og empatisk individualisering?
Vi ser frem til med seminaret at betræde nyt land i relationen mellem bevægelse, forskning og selvudvikling. Inessa og Frank arbejder begge med oversanselig forskning i firmaet ‘Applied Spiritual Research’ med tilbud til både individer og organisationer. Primært bidrager de i udvikling og produktion af cancer- og naturmedicin.

YOUTH IN FLOW – lørd. d. 22. februar

YOUTH IN FLOW – dance the change!
en åben try-out med eurytmi på nye veje!
lørdag d. 22. februar kl. 14.00 – 19.00 på R. St.Skolen Kvistgård

Du er tidligere Steiner-elev – eller bare nysgerrig!
Denne lørdag er en eurytmisk markedsplads, en ’try-out’ på forskellige niveauer og med forskellige mål. Vi fortsætter, hvor vi slap i september 2019! Du kan genopleve eurytmien, folde dig eurytmisk ud igen og gå endnu længere, lave bevæget meditation – og stille de spørgsmål, der aldrig blev besvaret.
Din danseinteresserede ven kunne være interesseret? – tag ham med!
Vi vil denne dag gerne udforske eurytmiens muligheder og dybder i en moderne og bevidst kontekst.

PROGRAM:
Lørdag 14.00 – 19.00 TJEK IND med aktiv bevægelse, ‘the deep diving – flow – ultimate eurythmy’. Eurytmi og inspireret bevægelse på uddannelses-niveau.

Det er en overordnet målsætning med disse try-out-dage at afklare om der er interesse og ’young power’ for dansk-nordiske uddannelses-forløb målrettet tidens behov og muligheder for unge mennesker. I.I.M – Institute for Inspired Movement i København arbejder med nye uddannelseskoncepter for eurytmi og inspireret, mindfull og meditativ-fokuseret bevægelse.

Det praktiske:
Du er mellem 18 og 30 år. Du medbringer sko og løst tøj og 100,- kr. Og tilmelder dig, således at du kan kontaktes per mail!
Tilmelding: morten@eurytmiuddannelse.dk
Morten : +45 2874 7238

Bevægelse i digital tidsalder! 8. – 10. Februar 2020

The influence of mobile & wireless technology on us –
a call for self-development!

Foredrag, forskning, meditation, eurytmi

Eurytmiske fordybelsesdage (på engelsk) – åbne for alle!
med Inessa Burdich, Frank Burdich, Vera Koppehel, Morten Klinkvort
Lørdag 8.2. og søndag 9.2. klokken 9:30 – 18:00
(Videre fordybning: Mandag 10.2. kl. 9:30 – 13:00)
Michaelsskolen Herlev

Tilmelding til åbne fordybelsesdage:
før 31. januar 2020. Deltagerantal begrænset!
Pris: 1400,- kr. for alle tre dage. Reduceret 800,- kr.
Tilmelding til: morten@eurytmiuddannelse.dk
Betaling ved tilmelding til Merkur konto: 8401 534 1344

Temadagene vil skabe en positiv og fremadrettet platform for bevidst omgang med digitale medier. For udvikling af nye og nødvendige indsigter i og skridt til sikring af god kropslig forankring, selv-beroenhed, sund digital mestring. Hvad kan bevægelse på arbejdspladsen, i skoler – og i bevægelsesfag konkret – bidrage med overfor den tiltagende tekniske og digitale virkelighed, der reducerer nødvendigheden af fysisk aktivitet? Hvordan vil lærere, pædagoger, forældre kunne anvende kropslig aktivitet bevidst og drage nytte af viden om bevægelsens betydning for udvikling, læring, socialisering? Hjerneforskningen belyser og dokumenterer sammenhænge mellem læring, kognitiv udvikling og kropslig aktivitet. Det er vores forståelse at AL læring og AL livsudfoldelse i det hele taget i den digitale tidsalder må iagttages aktivt og imødegåes kreativt med al mulig vågen og undersøgende aktivitet.

Opmærksomhed på:
foredrag af Frank Burdich torsdag 6.2.2020
– mere information følger.

PÆDAGOGISK EURYTMI

Fredag d. 1. – lørdag d. 2. november 2019 på Kristofferskolen i Roskilde.

Program-struktur:

Fredag 1. nov.: Alene for eurytmister
13.00 – 14.00 Tjek-ind til lidt enkel varm mad.
14.00 – 15.30 Eurytmi Del 1
15.30 – 16.30 Kaffe og samtale
16.30 – 18.00 Eurytmi Del 2

Aften-aktivitet: Frie og/eller forberedte indlæg, aktiviteter og samtaler. Evt. 3. Myst.-drama ‘Tærsklens Vogter’ på Michaelskolen kl. 19.00

Lørdag 2. nov.: For studerende + eurytmister
10.00 – 11.15 Eurytmi Del 3
Pause
11.45 – 13.00 Eurytmi Del 4
Frokost
14.00 – 16.00 Eurytmi og/eller udblik.

Kontakt for nærmere info + tilmelding:
Morten Klinkvort
2874 7238 /
morten@eurytmiuddannelse.dk