Om eurytmiuddannelse i dansk, nordisk og internationalt regi

En kort beretning [2018] om status på temaet eurytmiuddannelse i København, i Norden og worldwide.

21. januar 2017 afholdtes et visionsmøde i Odense. Danske og norske deltagere drøftede uddannelsesspørgsmål med fokus på initiativer til eurytmiens videreudvikling og fremtidssikring. Et videre intensivt samarbejde mellem den norske skolebevægelse, eurytmistforbundet og ’Flow&U’ København mundede ud i opstarten af et uddannelses-initiativ på deltid i Oslo i august 2017. Til et fælles nordisk stævne i Järna i Kr. Himmelfarten 2017 kom alene fra Island 7 interesserede unge mennesker. Vi var 26 i alt i disse dage.

Eurytmiuddannelsen ‘Flow&U’ i København tæller pt. (2018) 12 studerende, de fleste fra skole-, BH- og behandler-området. Uddannelsen i Järna tæller pt. 9-10 studerende. Fælles for disse nordiske uddannelser er at vi fra første uddannelsesdag arbejder med styrkelse af selvberoenhed / self-empowerment og med pædagogisk-kunstneriske mål.

Siden 2014 har arbejdsmøder og sammenkomster, også med studerende, fundet sted i Järna, Oslo og København til temaet ‘Nordisk Eurytmiuddannelse’, til dels med deltagelse af skolebevægelserne. Vi bevæger visioner for skabelsen af nye generationer af eurytmister. Hvad er tidssvarende uddannelsesformer? – tidssvarende uddannelsesindhold? Eurytmisten anno 2020 – den alment bevægelseskompetente og bevægelsespædagogisk skolede lærer. I takt med at bevægelsesrelaterede sygdomme, diagnoser, forstyrrelser og lidelser objektivt tager til i disse årtier, øges behovet og forståelsen i skolerne og alment i samfundet for udviklings- og bevægelsespædagogik og -terapi. Her har eurytmien et uvurderligt vigtigt potentiale at udvikle og bidrage med, og dette må også finde sit nedslag i nytænkende uddannelser.

I disse nordiske initiativer samarbejder lærerkræfter tværs over Skandinavien, ja tværs over Europa, for at trække på uddannelseserfaring og udvikle nye undervisningskompetencer til de nye udfordringer i de pædagogiske og kunstneriske landskaber. Vi glæder os i København over en god udveksling med bl.a. Crossfields Institute og med vores mentorer fra Eurythmieausbildung Witten-Annen i forhold til spørgsmål om at tilpasse og målrette studiet som tidssvarende og kompetencegivende voksenuddannelse.

Flere Steinerskoler i Danmark, Norge og Sverige erkender problematikkerne med manglende eurytmiundervisning. Skoler og BH’er sender nu lærere/kolleger til deltiduddannelserne for i egen håndtering at holde en kontinuitet i deres egen institution indenfor faget. Der er således en stor velvillighed at mærke overfor eurytmien i mange forskellige og kreative former. Deltidsuddannelse har som potentiale at åbne for nye, regionale, lettere tilgængelige uddannelsesmuligheder i hele verden, også i Danmark og i Norden.

Ikke kun i Norden men i hele verden drøftes spørgsmål om eurytmiuddannelsers udformning, indhold, undervisnings- og læringsmetoder. Spørgsmål om uddannelsernes ’appeal’ til de nye generationer står centralt. Manglen på eurytmilærere er overalt mærkbar, selv i Tyskland, trods det faktum at man her uden afbrud har haft og stadig har en del uddannelser.

 

Fortsættes –>

Et virkeligt oplysende og gennemarbejdet bidrag til både overordnede og konkrete uddannelsesspørgsmål og til en differentieret forståelse af eurytmiens komplexe tilblivelse og udvikling helt frem til nutidens uddannelsesopgaver, er en bogudgivelse 2017 af Beatrix Hachtel: ‘Heileurythmie als Geisteswissenschaft – Wege zu einer neuen Ausbildung’ : http://www.liebe-zur-erde.eu/blog/index.php

Initiativer til at sikre eurytmien en videre fremtid som kunst og undervisningsfag ses i alle verdensdele, og alle steder søger de pågældende uddannelses-initiativer og deres studerende og støtter at møde og tilpasse sig de givne forhold og nødvendigheder, muligheder og behov.
I den samme strøm tilbyder vi i København fremadrettet forskellige kortere og mere varige kurser, inspirations- og efteruddannelser etc. i tillæg til selve deltidsuddannelsen.

Afslutningsvis : Skoler og BH’er, som genkender problemet med manglende eurytmilærere, kan gerne henvende sig for en vejledende, rådgivende snak om uddannelsen / efteruddannelse af lærere. Kontakt: http://eurytmiuddannelse.dk

Styrk-eurytmien.dk er en støtteforening for eurytmien i Danmark. Den støtter primært uddannelse og studerende, men ikke kun. Vi håber gennem fx skole- og BH-sammenslutninger at kunne styrke relationerne mellem disse og uddannelsen, ikke mindst økonomisk. Også for dette håber vi at kunne vække opmærksomhed og interesse! Med mellemrum gør støtteforeningen på forskellig vis opmærksom på sig selv og sin hensigt. Ethvert bidrag har betydning! – på forhånd tak!

Link til støtteforeningen: http://styrk-eurytmien.dk

Eurytmi for en bedre verden!

NY EURYTMIUTDANNELSE I OSLO

Utdannelsen ønsker primært å utdanne kvalifiserte eurytmi-pedagoger til steinerskoler, barnehager, sosialpedagogiske institusjoner, helsepedagogiske hjem osv.
Mulighet for andre eller videregående forløp og trinn i retning kunstnerisk eurytmi, sosialeurytmi og terapeutisk eurytmi.Studiets struktur som beskrives på denne hjemmeside består likevel for utdannelsen i Oslo.
En hjemmeside for utdannelsen i Oslo er under utarbeidning.

Initiativtakerne er :

Flow & U – Eurytmiuddannelsen i Danmark v/ Morten Klinkvort
Eurytmist, eurytmipedagog i Norge v/ Gudrun Sanden.
Steinerskoleforbundet i Norge v/ Henrik Thaulow
Eurytmistforbundet i Norge v/ Beathe Disington

TILMELDING / SPØRSMÅL TIL UTDANNELSEN til Oslo – utdannelsen kan rettes til

Gudrun Sanden +47 988 56 013
gusanden@broadpark.no