YOUTH IN FLOW – lørd. d. 22. februar

YOUTH IN FLOW – dance the change!
en åben try-out med eurytmi på nye veje!
lørdag d. 22. februar kl. 14.00 – 19.00 på R. St.Skolen Kvistgård

Du er tidligere Steiner-elev – eller bare nysgerrig!
Denne lørdag er en eurytmisk markedsplads, en ’try-out’ på forskellige niveauer og med forskellige mål. Vi fortsætter, hvor vi slap i september 2019! Du kan genopleve eurytmien, folde dig eurytmisk ud igen og gå endnu længere, lave bevæget meditation – og stille de spørgsmål, der aldrig blev besvaret.
Din danseinteresserede ven kunne være interesseret? – tag ham med!
Vi vil denne dag gerne udforske eurytmiens muligheder og dybder i en moderne og bevidst kontekst.

PROGRAM:
Lørdag 14.00 – 19.00 TJEK IND med aktiv bevægelse, ‘the deep diving – flow – ultimate eurythmy’. Eurytmi og inspireret bevægelse på uddannelses-niveau.

Det er en overordnet målsætning med disse try-out-dage at afklare om der er interesse og ’young power’ for dansk-nordiske uddannelses-forløb målrettet tidens behov og muligheder for unge mennesker. I.I.M – Institute for Inspired Movement i København arbejder med nye uddannelseskoncepter for eurytmi og inspireret, mindfull og meditativ-fokuseret bevægelse.

Det praktiske:
Du er mellem 18 og 30 år. Du medbringer sko og løst tøj og 100,- kr. Og tilmelder dig, således at du kan kontaktes per mail!
Tilmelding: morten@eurytmiuddannelse.dk
Morten : +45 2874 7238

Bevægelse i digital tidsalder! 8. – 10. Februar 2020

The influence of mobile & wireless technology on us –
a call for self-development!

Foredrag, forskning, meditation, eurytmi

Eurytmiske fordybelsesdage (på engelsk) – åbne for alle!
med Inessa Burdich, Frank Burdich, Vera Koppehel, Morten Klinkvort
Lørdag 8.2. og søndag 9.2. klokken 9:30 – 18:00
(Videre fordybning: Mandag 10.2. kl. 9:30 – 13:00)
Michaelsskolen Herlev

Tilmelding til åbne fordybelsesdage:
før 31. januar 2020. Deltagerantal begrænset!
Pris: 1400,- kr. for alle tre dage. Reduceret 800,- kr.
Tilmelding til: morten@eurytmiuddannelse.dk
Betaling ved tilmelding til Merkur konto: 8401 534 1344

Temadagene vil skabe en positiv og fremadrettet platform for bevidst omgang med digitale medier. For udvikling af nye og nødvendige indsigter i og skridt til sikring af god kropslig forankring, selv-beroenhed, sund digital mestring. Hvad kan bevægelse på arbejdspladsen, i skoler – og i bevægelsesfag konkret – bidrage med overfor den tiltagende tekniske og digitale virkelighed, der reducerer nødvendigheden af fysisk aktivitet? Hvordan vil lærere, pædagoger, forældre kunne anvende kropslig aktivitet bevidst og drage nytte af viden om bevægelsens betydning for udvikling, læring, socialisering? Hjerneforskningen belyser og dokumenterer sammenhænge mellem læring, kognitiv udvikling og kropslig aktivitet. Det er vores forståelse at AL læring og AL livsudfoldelse i det hele taget i den digitale tidsalder må iagttages aktivt og imødegåes kreativt med al mulig vågen og undersøgende aktivitet.

Opmærksomhed på:
foredrag af Frank Burdich torsdag 6.2.2020
– mere information følger.