Welcome/Willkommen/Velkommen til eurytmiuddannelsen Flow&U!

Under I.I.M – Institute for Inspired Movement består eurytmiuddannelsen Flow&U. Se menu-punktet ‘Uddannelsen’

Desuden fungerer Instituttet I.I.M som paraply for forskellige efteruddannelses-, inspirations- og fordybelseskurser, med undervisere fra ind- og udland. Vores uddannelse har international anerkendelse ved Sektion for musik, sprog og bevægelse ved Goetheanum, Schweiz. Vi oplever stor interesse fra udlandet, derfor præsenteres uddannelsen på engelsk og tysk også.

Nye uddannelses-perspektiver 2022/23: ‘Flow&Fairy’ [eurytmi for de yngste] og ‘eurytmi med terapeutiske aspekter’.
Læs mere under ‘Aktuelt’ og ‘Uddannelsen’ –> praktisk info’ og tag kontakt!

Try-out: Interesseret i at inddrage bevægelse i dit liv og dit professionelle virke? – tag kontakt for at prøve et kortere eller længere forløb på egen krop.

Eurytmiuddannelse – for hvem?

Uddannelsen henvender sig til dig, der vil arbejde energetisk-fordybende med eurytmi og bevægelse i en moderne kontekst.
Du vil møde et kunstnerisk-dynamisk bevægelsearbejde der udvikles med et improviserende, erkendende og meditativt-forskende islæt. Medbragte andre bevægelseserfaringer anses som en fordel!
Aktiv erhvervsforberedelse og/eller integrering af bevægelsesforståelse og -kompetence? – eller bare ‘eurytmi for dig’ !

‘Modern life’ handler om VITAL-KRÆFTERNE!

Om bæredygtigt liv. Eurytmi er en bevægelseskunst som integrerer vital bevægelse, musik og sprog – og roligt nærvær. Med eurytmi og inspireret bevægelse kan du arbejde indenfor en række områder; pædagogik, scenekunst, terapi (helseeurytmi), special-pædagogik og i forbindelse med team-, virksomheds- og organisations-udvikling og visionsarbejde. Uddannelsen vil være praksis-orienteret!

Flow&U


– Accelereret læring –

Try-out

Har du lyst at afprøve arbejdsformerne i uddannelsen og har du flair for bevægelse, så se i kalenderen efter dage med try-out. Eller tag kontakt med henblik på alternative indblik i uddannelsen.

Et klart mål

At uddanne nye generationer af lærere og undervisere med afsæt i eurytmi og inspireret bevægelse.

Ikke kun skoler, institutioner og børnehaver kalder på bevægelse! – hele samfundet kalder på nyt liv, levende og meningsfulde krop-sind-ånd–koncepter og nye bevægelseskompetente ledere og lærere! Kom glad!