Welcome/Willkommen/Velkommen til eurytmiuddannelsen Flow&U!

Under I.I.M – Institute for Inspired Movement består eurytmiuddannelsen Flow&U. Instituttet I.I.M fungerer som paraply for forskellige efteruddannelses-, inspirations- og fordybelseskurser, med undervisere fra ind- og udland. Vores uddannelse har international anerkendelse ved Sektion for musik, sprog og bevægelse ved Goetheanum, Schweiz. Vi oplever stor interesse fra udlandet, derfor præsenteres uddannelsen på engelsk og tysk også.

Nye uddannelses-perspektiver 2021: ‘Eurytmi for de mindste’ og ‘terapeutisk eurytmi’ [pilotprojekter]
Læs mere under ‘Aktuelt’ og ‘Uddannelsen –> praktisk info’ og tag kontakt!

Try-out: Interesseret i uddannelsen? – tag kontakt mhp. at prøve forløb på egen krop.

Eurytmiuddannelse – for hvem?

Uddannelsen henvender sig til dig, der vil arbejde energetisk-fordybende med eurytmi og bevægelse i en moderne kontekst.
Du vil møde et kunstnerisk-dynamisk bevægelsearbejde der udvikles med et improviserende, erkendende og meditativt-forskende islæt. Medbragte andre bevægelseserfaringer anses som en fordel!
Aktiv erhvervsforberedelse – eller bare ‘eurytmi for dig’.

‘Modern life’ handler om VITAL-KRÆFTERNE!

Om bæredygtigt liv. Eurytmi er en bevægelseskunst som integrerer vital bevægelse, musik og sprog – og roligt nærvær. Med eurytmien kan du arbejde indenfor en række områder; pædagogik, scenekunst, terapi (helseeurytmi), special-pædagogik og i forbindelse med team-, virksomheds- og organisations-udvikling og visionsarbejde. Uddannelsen vil være praksis-orienteret!

Flow&U


– Accelereret læring –

Try-out

Har du lyst at afprøve arbejdsformerne i uddannelsen og har du flair for bevægelse, så se i kalenderen efter dage med try-out. Eller tag kontakt med henblik på alternative indblik i uddannelsen.

Et klart mål

At uddanne en ny generation af lærere i eurytmi og inspireret bevægelse.

Skoler, institutioner og børnehaver kalder på bevægelse! – og nye lærere!