Aktuelt

NY EURYTMIUTDANNELSE I OSLO
begynner AUGUST 2017

Velkommen til NY EURYTMIUTDANNELSE som begynner 18. – 19. august 2017
Berle, Professor Dahls gate 30, Oslo

Vi begynner en gren af den nordiske eurytmiutdannelse på deltid for alle, som har interesse for eurytmien og for eurytmiens framtid. Dagerne er en introduksion og en ’try-out’ for deg, som vil eller som kunne ønske å utdanne deg som eurytmipedagog eller å blott fordype deg i retning av kunstnerisk-scenisk eurytmi eller terapeutisk eurytmi.

Utdannelsen ønsker primært å utdanne kvalifiserte eurytmi-pedagoger til steinerskoler, barnehager, sosialpedagogiske institusjoner, helsepedagogiske hjem osv.
Mulighet for andre eller videregående forløp og trinn i retning kunstnerisk eurytmi, sosialeurytmi og terapeutisk eurytmi.

Studiets struktur som beskrives på denne hjemmeside består likevel for utdannelsen i Oslo.
En hjemmeside for utdannelsen i Oslo er under utarbeidning.

DATOER for høsten 2017:
på Berle, Professor Dahls gate 30, Oslo
Fredage 17.00 – 21.00
Lørdage 9.00 – 17.30
18. – 19. august
15. – 16. september
13. – 15. oktober (Järna, SE)
10. – 11. november
15. – 16. december

Initiativtakerne er :

Flow & U – Eurytmiuddannelsen i Danmark v/ Morten Klinkvort
Eurytmist, eurytmipedagog i Norge v/ Gudrun Sanden.
Steinerskoleforbundet i Norge v/ Henrik Thaulow
Eurytmistforbundet i Norge v/ Beathe Disington

TILMELDING TIL UTDANNELSEN – eller blot tilkjennegivelse av interesse, samt
konkrete spørsmål til Oslo – utdannelsens struktur, innhold og lignende kan rettes til

Gudrun Sanden +47 988 56 013

gusanden@broadpark.no

eller på ‘Kontakt’ her på siden.

Den NYE NORDISKE EURYTMIUTDANNELSE har just haft sit 2. træf i Järna SE, i Kr. Himmelsfart-dagene med 24 deltagere fra Island, Norge, Danmark og Sverige og vil efter planen ha sit 3. træf i Järna 13. – 15. oktober 2017